SEPULTURA - TŁUMACZENIA

Bestial Devastation (2)
Arise (6)
Chaos A.D. (11)
Roots (11)

5 tłumaczeń z Arise przesłał Janexx - podziękowania wielkie.